previous arrow
next arrow
Slider
 
 
 

Advokat Dragan R. Ninković & Associates

Advokat Dragan R. Ninković se već dugi niz godina uspešno bavi advokatskom delatnošću i iznalazi rešenja za složene pravne probleme. Naša advokatska kancelarija je bila angažovana u većem broju značajnih sporova i spada u red dinamičnih advokatskih kancelarija u kojoj dominiraju iskustvo i mladost.

U prethodnom periodu, osim zastupanja stranih i domaćih pravnih i fizičkih lica, kancelarija je pružala usluge u postupku privatizacije, konsalting usluga, izrade legal due dilligence, registracije svih oblika organizovanja privrednih društava, kao i pružanja svi vrsta pravnih usluga.

Našim klijentima izlazimo u susret u svim oblastima saradnje sa državnim institucijama, omogućavajući im kontakte kao i sve druge vrste pomoći i saradnje.

Kancelarija Advokat Ninković, u obavljanju svoje delatnosti, ne pruža usluge iz oblasti krivično pravne materije.

OBLASTI RADA

Advokatska Kancelarija Pruža Usluge Iz Sledećih Oblasti:

Privredno I Korporativno Pravo

Advokatska kancelarija Ninković & Associates pruža usluge iz svih oblasti privrednog i korporativnog prava, zastupajući domaća i inostrana pravna lice pred svim sudovima , državnim organima, organima uprave i svim drugim postupcima. Naša advokatska kancelarijapruža usluge iz obalsti izrade revizije i due dilegeinsa .

Sporovi

Višedecenijsko iskustvo advokatske kancelarije I nastojanje da se postigne mirno rešenje potencijalnog spora, pre upuštanja u parnicu, daje poseban ton I odnos kancelarije Ninkovic & Associates, imajuću u vidu dužinu i sporost sudova i državnih organa prilikom odlučivanja, odn. donošenja konačne odluke

Nasledno I Porodično Pravo

Nekada su najteži sporovi koji prožimaju ljudsku sudbinu i ulaze u tajne naših života. Iako, pravno gledano, to nisu stručno rečeno komplikovani sporovi, ali nekada traže punu posvećenost i razumevanje ne uvek samo advokata ili suda, već razumevanje svih nas, prvo kao ljudi. U ovakvim slučajevima kancelarija će uvek gledati da izađete podignute glave, a ne kao poražena strana

Zastupništva, Distribucija I Franšizing
Nekretnine I Građenje

Advokatska kancelarija Dragan R. Ninković & Associates, svojim prisustvom na tržištu je mnogim našim kupcima i prodavcima olakšala pravni posao u pronalaženju najboljeg poslovnog ili stambenog prostora . U saradnji sa renomiranim domaćim i inostranim investitorima, klijentima omogućavamo brz i efikasan pristup potencijalnim objektima, bez posrednika.

Direktna Strana Ulaganja

U zadnjih nekolko godina advokatska kancelarija Dragan R. Ninković & Associates je učestvovala u projektima Svetke banke -WB, Evropske banke za obnovu i razvoj -EBRD, te u projektima IPA 16, IPA 17, gde je svojim savetodavnim mišljenjem i izradama detaljnog pravnog izveštaja za tražene ciljeve i programe, stekla nemerljivo iskustvo u izradi i reviziji , ne samo tenderske dokumentacije, već i svim drugim programima i modalitetima koji su se u međuvremenu pojavljivali.

Osiguranje

Članom 37. Zakona o advokaturi RS ( Sl. glasnik RS 31/2011 ) propisano je da je advokat dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata . Advokat Dragan R. Ninković, je od 2012. godine, u skladu sa zakonom, osiguran od profesionalne odgovornosti advokata.

 • Privredno I Korporativno Pravo
 • Sporovi
 • Nasledno I Porodično Pravo
 • Zastupništva, Distribucija I Franšizing
 • Nekretnine I Građenje
 • Direktna Strana Ulaganja
 • Osiguranje

Osiguranje!

Članom 37. Zakona o advokaturi RS ( Sl. glasnik RS 31/2011 ) propisano je da je advokat dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata .

Advokat Dragan R. Ninković, je od 2012. godine, u skladu sa zakonom, osiguran od profesionalne odgovornosti advokata.

 • 122.jpg
 • 123.jpg
 • 124.jpg
 • 125.jpg
 • 126.jpg
 • 127.jpg