Advokat Dragan R. Ninković je 2000. godine kao advokatski pripravnik ušao u svet advokature, a danas u kancelariji D. Ninković & Associates bavi se advokatskom delatnošću sledeći savremene norme i pravna načela.

Godine 2003. upisao se u imenik advokata, od kad se do danas neprekidno bavi advokaturom. U međuvremenu, konstatno sa obavljanjem advokatske delatnosti adv. D. Ninković je uspevao da advokatski posao poveže i sa stvarima koje su srodne njegovoj ličnosti, pa je u toku 2008. godine, na kratko obavljao i funkciju v.d. generalnog sekretara FK Crvena Zvezda.

Nakon toga u periodu 2010-2011. obavljao je funkciju člana Nadzornog odbora Advokatske komore Beograd

Decembra 2003. godine, završio je postdiplomske studije na AAOM-u, i u klasi prof. dr Vojina Dimitrijevića odbranio rad – Uloga i saradnja NATO pakta sa zemljama jugoistočne Evrope.

Tokom 2013. i 2014. godine, advokat D. Ninković je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda. U periodu 2011- 2012, kao i od 2016. godine D. Ninković, je u stalnom sazivu Republičke izborne komisije u skupštini Republike Srbije, koju dužnost vrši i danas.

Član je udruženja privrednika Nemačko-Srpske privredne komore AHK Deutsch-Serbische –Wirtschaftskammer

 

  advokat Dragan R. Ninković
  advokat Jovana R. Popović
advokatski pripravnik Dušica S. Peruničić
Sekretar Biljana Marković